Uherské Hradiště pomůže podnikatelům

herjwehtrj4.jpeg Podnikatelé v Uherském Hradišti, kteří v souvislosti s šířením koronaviru museli zastavit svou činnost v oblasti poskytování služeb či výroby, budou moci využít speciální dotační program, který pro ně plánuje zřídit město, aby jim pomohlo zmírnit dopady nouzového stavu. O konečné podobě dotačního programu rozhodnou v květnu zastupitelé města.

Dotace poskytovaná z dotačního programu by měla být účelově vázána na dokrytí nákladů spojených s úhradou nájmu nebytových prostorách k podnikání na území města Uherské Hradiště, které byly v době nouzového stavu uzavřeny. Celkem chce město podnikatelům rozdělit 4 miliony korun. Pokud zastupitelé města dotační program schválí, budou podnikatelé své žádosti moci podávat od 1. června.

Město také odpustí podnikatelům i dalším subjektům úrok z prodlení za pozdní platby nájemného ve svých prostorách. „Nebudeme požadovat úrok z prodlení za pozdní platby nájemného za měsíce březen, duben a květen roku 2020 za užívání prostor v majetku města Uherské Hradiště, a to za podmínky, že dlužné nájemné bude uhrazeno do konce roku,“ řekl starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

Město tedy umožní na tyto tři měsíce de facto odklad platby nájemného bez jakýchkoliv sankcí a zároveň nebude na tyto neuhrazené platby zasílat upomínky. Zároveň město ponechá stávající výši nájemného u smluv o nájmu prostor sloužících či nesloužících podnikání bez navýšení inflace, a to na období jednoho roku od data pro uplatnění inflační doložky uvedeného v jednotlivých smlouvách.

-JP-