Uherské Hradiště pomůže podnikatelům s nájemným

Město Uherské Hradiště se zapojí do speciálního dotačního programu COVID – Nájemné, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru.

Podstatou programu COVID – Nájemné je participace, kdy pronajímatel sleví alespoň 30 % z nájemného, stát mu přispěje 50 % a nájemce uhradí zbylých 20 %.

V praxi to znamená, že nájemce městských prostor, který tyto prostory užívá jako provozovnu k prodeji zboží nebo poskytování služeb zákazníkům a v důsledku přijatých mimořádných opatření v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19 mu byl v této provozovně státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020, může po splnění potřebných náležitostí požádat město Uherské Hradiště o uzavření Dohody o poskytnutí slevy na nájemném.

„Naším cílem je pomoci podnikatelům ve městě. Již v rámci květnového zasedání Zastupitelstva města byl schválen dotační program Podpora zmírnění následků COVID-19 v oblasti podnikání s alokací 4 milionů. Nyní rada posvětila i připojení města do programu COVID - Nájemné. Těmito kroky dáváme jasně najevo, že nám není nastalá situace lhostejná a je naší snahou vytvořit pro podnikatele v Uherském Hradišti co nejlepší podmínky,“ vyjádřil se starosta města, Stanislav Blaha.

Žádosti o uzavření dohody je možno podávat od 7. 7. 2020 do 14. 9. 2020 na podatelnu Městského úřadu Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí 19 a to buď osobně, poštou, zasláním na e-mail: epodatelna@mesto-uh_cz nebo zasláním do datové schránky ef2b3c5.

Související dokumenty:

Žádost o uzavření Dohody o poskytnutí slevy na nájemném

Dohoda o poskytnutí slevy na nájemném - vzor

Výzva "COVID-Nájemné"

Kontakty na odpovědnou osobu