Uherské Hradiště recyklací elektra výrazně ulevilo životnímu prostředí

126c0da93585.jpg Jen za loňský rok odevzdali občané Uherského Hradiště k recyklaci 1 925 televizí, 1 322 monitorů a 10 714,75 kg drobného elektra. A snaha recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí - město obdrželo certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako jsou třeba mobilní telefony.

Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL je nyní možné přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s městem na recyklaci vytříděných elektrozařízení dlouhodobě spolupracuje.

scan.jpg

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané Uherského Hradiště v loňském roce vytřídili 1 925 televizí, 1 322 monitorů a 10 714,75 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 715,22 MWh elektřiny, 28 141,90 litrů ropy, 3 500,17 m3 vody a 37,95 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 168,03 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 709,40 tun.

Výsledek jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

-JP-

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz