Uherské Hradiště si připomnělo 101. výročí vzniku republiky

IMG_3430.JPG Položením kytic k pomníku Obětem I. světové války na Komenského náměstí uctili v pátek 25. října představitelé města Uherské Hradiště, členové rady a zastupitelstva města, zástupci Přípravného výboru bratrství Čechů a Slováků, České obce sokolské, dobrovolní hasiči a další hosté 101. výročí vzniku samostatného československého státu.

Dění v Uherském Hradišti v roce 1918 připomněl ve svém proslovu místostarosta města Ivo Frolec.

„Přelomovým podzimním událostem předcházel Manifestační sjezd slováckého lidu, konaný 26. května ve Smetanových sadech, kde sešlo neuvěřitelných 20 tisíc lidí ze 179 slováckých obcí! Na sjezdu promluvila řada řečníků, mezi jinými také olomoucký arcibiskup Antonín Cyril Stojan. Ten mimo jiné kategoricky prohlásil, že si na Vídni svá práva dobudeme,“ připomněl Ivo Frolec.

Československý stát vznikl dva týdny před koncem první světové války.  V Uherském Hradišti obdržel telegram o vyhlášení samostatného Československého státu tehdejší starosta František Beneš 28. října v pozdních večerních hodinách. Starosta ihned svolal městskou radu. Vzápětí byly natištěny a vylepeny plakáty, takže hned ráno 29. října se nová zvěst o vzniku republiky dostala na veřejnost.

V období tzv. První republiky město Uherské Hradiště prodělalo ohromný rozvoj a posunulo se vpřed. Bylo považováno za skutečnou metropoli Slovácka. Podle místostarosty můžeme z tohoto odkazu čerpat také v současnosti.

„Přeji nám všem, abychom společně dokázali jaksi prozřít a vidět věci, jaké opravdu jsou. Když se nám u toho podaří navázat na všechno cenné, co nám odkázala první československá republika, na všechno, o co usilovali Masaryk a Štefánik, poznáme, že to jsou hodnoty, na kterých je stále možné stavět,“ řekl Ivo Frolec.

Svou zdravicí přispěl také starosta obce Lubina a jeden ze zakladatelů spolku Bratrství Čechů a Slováků Javořina Martin Beňatinský.

Slavnostní akt k 101. výročí založení republiky hudebně doprovodil smíšený pěvecký sbor Svatopluk.

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz