Uherské Hradiště sníží daň z nemovitosti

IMG_2813.JPG Od nového roku 2023 budou lidé v Uherském Hradišti platit méně na daních z nemovitosti, dohromady jim tak v peněženkách zůstane zhruba o 5,6 milionu korun ročně více. Změní se totiž koeficient velikosti obce, podle kterého se výpočet daně z nemovitosti stanovuje. Oproti dřívějšku bude nižší a na celém území města stejný.

„S ohledem na očekávanou složitou finanční situaci u mnoha domácností chceme, aby díky nižšímu výběru daně z nemovitosti v roce 2023 lidem zůstalo v peněženkách více peněz. Na celém území města bude Finanční úřad vypočítávat daň z nemovitosti podle nižšího koeficientu, který nebudeme navyšovat,“ informoval starosta města Stanislav Blaha.

Pro rok 2023 bude finanční úřad daň počítat dle koeficientu velikosti obce 2,0 za celé území, zatímco dosud to byl koeficient 3,5 ve středu města a v Mařaticích a v ostatních místních částech 2,5. Příjem daně z nemovitých věcí byl ve výši 29,4 milionu korun za rok. Od nového roku 2023 město na dani z nemovitých věcí vybere o zhruba 5,6 milionu korun ročně méně.

V současnosti má město schválenou Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011 O stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí, v níž upravuje povolené odchylky tak, že pro katastrální území Mařatice a Uherské Hradiště (tj. „střed města“) je koeficient velikosti obce stanoven na 3,5násobek základní sazby (ostatní místní části mají koeficient dle zákona o dani z nemovitých věcí ve výši 2,5). Místní koeficient je stanoven ve výši 2 (přičemž jeho výše může být až 5) a odvíjí se i od výsledku sčítání lidu, které proběhlo v minulém roce a ve kterém bylo zjištěno, že počet obyvatel města Uherské Hradiště klesl pod hranici 25 tisíc obyvatel, čímž se město dostalo do kategorie měst 10 000 až 25 000 obyvatel. V současném složitém finančním období město záměrně nepřistupuje ke změně koeficientu, čímž se dosavadní koeficienty velikosti obce v místních částech (tj. 3,5 popř. 2,5) nově automaticky sníží na hodnotu 2. Ve vyhlášce tak zůstane platný pouze místní koeficient.

-JP-