Uherské Hradiště třídilo elektrozařízení nejlépe v kraji

1.jpg Občané města Uherské Hradiště si mohou pogratulovat k dalšímu prvenství ve třídění odpadů, tentokrát vysloužilého elektrozařízení. Za vytřídění takřka 200 tun elektroodpadu v loňském roce město přivezlo ve středu 9. prosince prvenství a odměnu 20 tisíc korun z předávání ocenění ve třídění vysloužilých elektrozařízení pro města a obce Zlínského kraje. Soutěže jsou již tradiční součástí popularizačních aktivit na podporu třídění odpadů a předcházení jejich vzniku a jsou společnou aktivitou kraje a kolektivních systémů ASEKOL a ELEKTROWIN.

Uherské Hradiště bylo bezkonkurenční v soutěži kolektivního systému ELEKTROWIN „O Elektrooskara“. V kategorii měst nad 10.000 obyvatel byla městu za sběr vysloužilých elektrospotřebičů a největší meziroční procentní nárůst udělena odměna 20 tisíc korun.

„Při meziročním srovnání let 2019 a 2020 se jednalo o nárůst neuvěřitelných 67 procent, což byl bezkonkurenčně největší nárůst mezi městy naší kategorie. Byli jsme označeni za skokany roku,“ byl spokojen místostarosta města Čestmír Bouda. „Třídit, recyklovat a zabývat se zpětným odběrem má tedy určitě smysl,“ dodal místostarosta. Upozornil ale také na rezervy. „Zlepšovat máme co třeba na úseku černých skládek. Stále jsou občané, pro které je odvoz objemného odpadu do sběrného dvora neznámým pojmem a jednoduše jej položí ke kontejnerům,“ zmínil.


3.jpg


Uherské Hradiště patří v množství vytříděného odpadu ve Zlínském kraji ke špičce už řadu let a podíl vytříděného odpadu se v Uherském Hradišti v posledních letech stále zvyšuje. Letos město vyhrálo již po šesté soutěž „O keramickou popelnici“ a připsalo si také úspěch v celostátní soutěži obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou popelnici“, když se ve své kategorii umístilo mezi městy a obcemi z celé republiky na třetím místě. Za kvalitní nakládání s odpady dostalo město letos také oficiální osvědčení o úspoře emisí za loňský rok.

„Naše úspěchy ve třídění odpadů vyznívají velmi pozitivně a dělají městu dobré jméno. Je zapotřebí vyslovit velké díky občanům, protože je evidentní, že jim na životním prostředí záleží. Roky se věnujeme osvětové činnosti a ta přináší své plody,“ sdělil starosta města Stanislav Blaha.

-JP-