Uherské Hradiště triumfovalo v celostátní soutěži O křišťálovou popelnici

abr.jpg Uherské Hradiště mělo za loňský rok nejlepší systém sběru a třídění odpadů v celé České republice a stalo se vítězem 18. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici, jejíž výsledky byly vyhlášeny 8. června na konferenci Odpady a obce v Hradci Králové. Cena je každoročně udělována obci nebo městu s nejlepším odpadovým hospodářstvím.

Uherské Hradiště vyhrálo jak v kategorii měst nad 5000 obyvatel, tak se také stalo absolutním vítězem v celé soutěži. Druhé místo mezi městy patří Trhovým Svinám, třetí skončila Polná. Hlavní, putovní cena se do Uherského Hradiště přestěhuje z Chocně, která soutěž vyhrála v loňském roce. 

„Je to ohromný úspěch. Uherské Hradiště se v třídění odpadů objevuje na stupních vítězů pravidelně, ale triumf v celostátním měřítku zažíváme poprvé a je to skvělý pocit. Děkuji všem, kteří v tomto směru odvádějí dobrou práci, největší poděkování ale patří samotným občanům za to, že k třídění odpadů přistupují příkladně a zodpovědně,“ konstatoval po převzetí ceny - křišťálové popelnice starosta města Stanislav Blaha. 

Srovnání se účastní všechny obce zapojené do systému EKO-KOM. Obce jsou v soutěži hodnoceny podle výsledků v nakládání s komunálním odpadem. Hodnotí se množství vytříděného odpadu na osobu a rok pro každou komoditu. Posuzuje se i poměr tříděného odpadu a komunálního odpadu a hustota sběrné sítě.

Do soutěže pořádané firmou EKO-KOM, která v ČR organizuje sběr a recyklaci obalových odpadů, bylo zapojeno přes 6100 měst a obcí. Do užšího výběru přes krajská kola postoupilo 65 měst a obcí.


286395107_561613902301313_972567588540158327_n.jpg


-JP-