Uherské Hradiště úspěšné v soutěži Stavba roku 2018

20190516_190551.jpg Loňská obnova prastarých městských hradeb v Kollárově ulici a rekonstrukce budovy ZUŠ na Mariánském náměstí přinesly Uherskému Hradišti čestná uznání na slavnostním vyhlášení soutěže Stavby roku 2018 Zlínského kraje, které se konalo 16. května v Uherském Brodě.

Uherské Hradiště bylo v soutěži reprezentováno celkem 8 stavbami:

  • Obnova hradeb Kollárova - Čestné uznání v kategorii rozvojových projektů obcí a měst
  • Rekonstrukce ZUŠ na Mariánském náměstí - Čestné uznání v kategorii staveb občanské vybavenosti
  • Rekonstrukce bytového domu Kollárova
  • Rekonstrukce ZŠ a MŠ Šafaříkova

Za Uherskohradišťskou nemocnici a.s.:

  • Rekonstrukce bytového domu „Na Nožkách“    
  • Vstupní objekt
  • Centrální objekty II. etapa - Hlavní cena v kategorii staveb občanské vybavenosti

Privátní investor FINNO INVEST:

  • Bytový dům Rezidence Štěpnice II - Hlavní cena v kategorii bytových domů
Na snímku: místostarosta Čestmír Bouda přijímá čestné uznání za obnovu hradeb v Uherském Hradišti

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz