Uherské Hradiště veze ze soutěže Zlatý erb první místo v kraji!

IMG_2813.JPG Internetová encyklopedie města zajistila Uherskému Hradišti první místo v krajském kole populární soutěže o nejlepší webové stránky, elektronické služby měst a obcí nebo webové turistické prezentace Zlatý erb 2018. Dnes se o tom rozhodlo při vyhlašování výsledků ve Zlíně. Uherské Hradiště zabodovalo na nejvyšším místě v kategorii Smart city a nejlepší internetová služba.

Město Uherské Hradiště ve spolupráci s Knihovnou B.B. Buchlovana, Slováckým muzeem a Státním okresním archivem spustilo internetovou Encyklopedii města Uherské Hradiště v listopadu loňského roku. Tato internetová služba nabízí komfortní vyhledávání autorizovaných informací o městě od jeho nejstarších dob až do současnosti a tvoří ji soustava navzájem propojených záznamů z různých oblastí historie města, tematicky členěných na osobnosti, události, ulice, objekty, stavby, areály či školy.

Encyklopedie města Uherské Hradiště: http://encyklopedie.mesto-uh.cz/home-muh/

2935_n.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz