Uherskohradišťská nemocnice a.s. - sdělení občanům

YMuhu.jpg Vážení občané, uveřejňujeme důležité AKTUÁLNÍ informace Uherskohradišťské nemocnice a.s.

I. Oznámení Uherskohradišťské nemocnice a. s.

Vzhledem ke snaze o zamezení šíření nákazy COVID-19 s okamžitou platností odkládá Uherskohradišťská nemocnice všechny preventivní a plánované výkony a vyšetření, jak ambulantní, tak operační. K domluvě na nových termínech budou pacienti kontaktováni na jimi sdělených telefonních číslech. Děkujeme za pochopení.

II. Pravidla pro vstup a vjezd do areálu UHN

 • S účinností od pondělí 16. 3. 2020, 5.30 hodin do odvolání platí následující pravidla pro vstup a vjezd do areálu UHN:
 • Nákladní brána je vyhrazena pouze pro zaměstnance UHN, případně zásobování.
 • Branka od Štěpnic bude trvale uzavřena.
 • Zpoplatnění parkování na parkovišti před areálem pro pacienty se dočasně ruší.

 Pondělí až pátek v čase od 5.30 do 15.30 hod. platí následující:

 • Zaměstnanci UHN:
  • Motorizovaní zaměstnanci UHN mohou použít pro vjezd pouze nákladní bránu – budou se prokazovat vjezdovou kartou (mějte ji připravenou z důvodu plynulosti provozu!!!) Zakazuje se používat parkoviště před areálem.
 • Pěší zaměstnanci a zaměstnanci cyklisté (po sesednutí z kola) procházejí přes branku vedle hlavní vjezdové brány do areálu UHN a budou se prokazovat identifikační kartou zaměstnance (mějte ji připravenu!!!) V první dny ti, co ji nemají u sebe se prokáží uvedením jména a příjmení a osobního čísla zaměstnance.
 • Pacienti:    BEZ KARTY, KTEROU OBDRŽÍ U VSTUPU NEBUDOU OŠETŘENI
  • Motorizovaní pacienti všichni přijíždí nejprve na parkoviště před areálem nemocnice. Na parkovišti proběhne posouzení nezbytnosti vjezdu pacientů do areálu. U oprávněných k vjezdu proběhne bezdotykové změření tělesné teploty a odebrání epidemiologické anamnézy a dále dle pokynů personálu budou odjíždět z parkoviště k hlavnímu vjezdu do areálu.
 • Pěší pacienti a pacienti cyklisté (po sesednutí z kola) procházejí přes hlavní pěší vchod do areálu UHN (naproti CO I). Při vstupu do areálu se podrobí bezdotykovému měření tělesné teploty a odebrání epidemiologické anamnézy, dále dle pokynů personálu.

Pondělí až pátek v čase od 15.30 do 5.30 a o víkendech platí běžný provoz, měření tělesné teploty a odebírání epidemiologické anamnézy u pacientů bude prováděno na registraci, nebo na pohotovostních ambulancích.

III. Sdělení ředitele nemocnice

Prosba ředitele Uherskohradišťské nemocnice a. s.

Vážení pacienti, vážení spoluobčané.

Dovoluji si Vás oslovit v této náročné době jménem Uherskohradišťské nemocnice a jménem svým.

Stojíme na prahu počínající epidemie.  Nevíme, jak bude silná, v jakém bude rozsahu a jak dlouho potrvá. Co víme jistě, je to, že se musíme co nejlépe a nejefektivněji připravit. Přípravy jsou náročné a mnohdy budou doprovázeny omezením jak poskytované péče, tak komfortu a pohodlí nás všech.

Všechny kroky, které budeme činit a Vás o nich pravidelně informovat, povedou k jedinému cíli- chránit zdraví Vás a Vašich blízkých, tak jako zdraví všech zdravotníků. Máme moderní nemocnici, špičkové přístroje, skvělý a obětavý personál, který však bude pod extrémním fyzickým i psychickým tlakem.

Proto Vás moc prosím o bezvýhradné respektování všech pokynů nemocničního personálu, Vaši zodpovědnost, ohleduplnost a toleranci.

Je to nyní ještě více důležité, než kdy jindy.

Vážení pacienti, spoluobčané, zdravotníci, musíme spojit síly a společně to zvládnout.

V úctě a s velkým poděkováním.

Petr Sládek

Uherskohradišťská nemocnice děkuje všem za pochopení, dodržování pravidel a respektování pokynů personálu.

                                                                                 MUDr. Petr Sládek v.r.

                                                                                 ředitel a místopředseda představenstva

Kontakty na odpovědnou osobu