Uherskohradišťské kreativní centrum HUB 123 změní provozovatele

HUB123.jpg Centrum HUB 123, které sídlí v Uherském Hradišti na Mariánském náměstí, a které je určené k rozvoji drobného a středního podnikání a kreativních profesí, bude od 1. června provozovat Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu. Rozhodli o tom zastupitelé města na svém zasedání dne 17. dubna 2023. Služby a provoz HUB 123 dosud zajišťoval Zlínský kreativní klastr, který se rozhodl spolupráci ukončit.

V květnu 2021 schválilo zastupitelstvo města Memorandum uzavřené mezi Zlínským kreativním klastrem, z.s. a městem Uherské Hradiště o spolupráci při provozu kreativního centra HUB123 umístěného v objektu Mariánské náměstí 123 v Uherském Hradišti. Součástí memoranda byl i závazek města Uherské Hradiště o vytvoření pracovního úvazku pro manažera kreativního centra. Následně v srpnu 2022 oba jmenované subjekty uzavřely další memorandum, jehož předmětem byla spolupráce při realizaci projektu „Kulturní a kreativní centrum Stará radnice“, který se ucházel o dotaci z Národního plánu obnovy. Součástí této spolupráce mělo být budoucí přenesení aktivit kreativního centra HUB123 do prostor Staré radnice.

„Žádost o dotaci ale nebyla schválena nebyla a Zlínský kreativní klastr v lednu letošního roku oznámil záměr ukončit spolupráci s městem při zajišťování služeb a provozu HUB 123, a to k 31. květnu 2023,“ vysvětlil starosta města Stanislav Blaha

Provozní model projektu Kulturního a kreativního centra Stará radnice předpokládal, že hlavním provozovatelem a správcem celého objektu Stará radnice č.p. 130 v Prostřední ulici, jehož součástí mělo být i centrum HUB 123, bude Region Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu.

 „Vzhledem k neschválení dotace na „Kulturní a kreativní centrum Stará radnice“ z prostředků Národního plánu obnovy a následnému odstoupení Zlínského kreativního klastru od spolupráce s městem jsme navrhli, aby provoz kreativního centra HUB 123 nově zajišťoval právě Region Slovácko,“ řekl starosta Blaha.

Na základě „Dohody o spolupráci“ se Region Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu zavazuje, že zajistí personální chod a provoz HUB123, přípravu aktivit a programové náplně centra a bude poskytovat služby spojené se zřízením virtuálního sídla v budově HUB123. Plně v kompetenci Regionu Slovácko bude i nastavení další spolupráce s manažerkou centra Zuzanou Vandame. Region Slovácko se také stane novým nájemcem současných prostor centra na Mariánském náměstí 123.

-JP-

Prezentace první fáze rozvoje coworkingového centra HUB 123: Prezentace-HUB123.pdf, soubor typu pdf, (1,23 MB)