Ukončené

Zateplení ZŠ T.G. Masaryka v Mařaticích

20181001_095210.jpg ZŠ T.G. Masaryka se v roce 2018 jako poslední ze základních škol města dočkala proměny , která spočívala v zateplení, výměně oken a dveří, výměně zdrojů tepla a v instalaci vzduchotechnických zařízení.

 

Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy UNESCO, Komenského náměstí 350, Uherské Hradiště

Cílem projektu je vytvořit podmínky a materiální zázemí pro zlepšení kvality vzdělávání žáků v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projekt je podpořen dotací Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního plánu (IROP).

 

Revitalizace zeleně ve Štěpnicích (2. etapa)

20180702_133638.jpg Město dokončilo druhou etapu revitalizace zeleně ve Štěpnicích.

 

Zateplení bytových domů ve Štěpnicích

Město Uherské Hradiště pokračuje v realizaci úspor energií veřejných budov i bytových domů.

 

Modernizace učeben klíčových kompetencí Základní školy Za Alejí 1072, Uherské Hradiště

Cílem projektu je vytvořit podmínky a materiální zázemí pro zlepšení kvality vzdělávání žáků v klíčových kompetencích (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Projekt je podpořen dotací Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního plánu (IROP).

 

Místní akční plán ORP Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště zahájilo dne 1. 6. 2016 realizaci vzdělávacího projektu s názvem Místní akční plán (MAP). Projekt je založena na spolupráci Města Uherské Hradiště a místních akčních skupin, které na území ORP Uherské Hradiště působí.

 

Konsolidace IT na městském úřadě

Město realizovalo za pomoci fondů EU projekt, který vylepší služby technologického centra.

 

Revitalizace sídliště Pod Svahy

Město zrealizovalo poslední projekt v rámci Integrovaného plánu rozvoje města.

 

Revitalizace sídelní zeleně města (II)

Více než milion korun proinvestovalo město do další etapy regenerace sídelní zeleně, která zlepší životní prostředí kolem nás.

 

Úpravy školních zahrad v přírodním stylu (II)

Město ukončilo druhou etapu školních zahrad v přírodním stylu.

 

Zateplení MŠ Lomená

V září bylo ukončeno v rámci Operačního programu Životní prostředí zateplení již patnácté veřejné budovy města za posledních osm let.

 

Vésky a Míkovice připojeny na centrální ČOV

Město za pomoci fondů EU dokončilo významný projekt z oblasti životního prostředí, který řeší odkanalizování rozsáhlého urbanizovaného území na centrální čističku odpadních vod (ČOV).

 

Revitalizace přírodního areálu Rochus

Bývalý vojenský výcvikový prostor Rochus je posledním projektem města, který byl podpořen Regionálním operačním programem Střední Morava.

 

Revitalizace veřejných prostranství v centru města

Po osmi měsících byly za podpory fondů EU ukončeny úpravy a modernizace veřejných prostranství v centru města kolem Komenského náměstí.

 

Úpravy školních zahrad v přírodním stylu (I)

Děti ze čtyř mateřských škol se mohou těšit z nových zahrad.

 

Úprava přechodů pro chodce v ulicích Větrná a Sadová

Větrná, Uherské Hradiště Uherské Hradiště pokračuje v realizaci opatření vedoucích ke zvýšení bezpečnosti dopravy.

 

Rekonstrukce budovy ZUŠ

20180924_144315.jpg Město Uherské Hradiště dokončilo rozsáhlou rekonstrukce historického objektu, ve kterém již od roku 1939 sídlí základní umělecká škola, dříve městská hudební škola.

 

Rekonstrukce MŠ a ZŠ Šafaříkova

skola_safarikova.jpg Město Uherské Hradiště dokončilo rozsáhlou rekonstrukci objektu speciální mateřské a základní školy na Šafaříkově ulici.

 

Bezbariérová trasa, úsek autobusové nádraží - ul. Františkánská

Město Uherské Hradiště pokročilo v záměru bezbariérové trasy.

 

Uherské Hradiště - autem ekologicky a chytře

20180709_112426 – kopie.jpg Vzhledem k tomu, že město Uherské Hradiště podporuje jak ekologii, tak udržitelnou dopravu, vznikl projekt „Uherské Hradiště – autem ekologicky a chytře“, v rámci kterého bylo v roce 2017 úspešně zažádáno o dotaci ze Státního fondu životního prostředí.

 

Rekonstrukce tréninkového hřiště

Město Uherské Hradiště za finanční pomoci Zlínského kraje zrekonstruovalo tréninkové hřiště při Městském sportovně - rekreačním areálu.

 

Smetanovy sady - obnova komponované plochy městské zeleně

Největší park ve městě se dočkal nových úprav.

 

Bezbariérové úpravy ulice Husova

Město ukončilo další projekt pro zvýšení bezpečnosti osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

Hřiště u ZŠ UNESCO, cyklostezka Sady - Vésky a Stezka Mařatice

Úspěšný rok 2012 z pohledu získaných dotací byl zakončen trojlístkem projektů za podpory Ministerstva financí ČR.

 

Bezbariérové úpravy budovy městského úřadu

V roce 2006 byla městu Uherské Hradiště Řídícím výborem Národního rozvojového programu mobility schválena bezbariérová trasa, na které jsou postupně odstraňovány bariéry ve veřejných budovách.

 

Rekonstrukce cyklostezky v Kunovském lese

Město Uherské Hradiště za pomocí prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury zrekonstruovalo významnou část oblíbené cyklostezky v Kunovském lese.

 

Bezbariérové úpravy Klubu kultury

Kulturní zařízení s největší kapacitou na Uherskohradišťsku se dočkalo bezbariérových úprav.

 

Rekonstrukce lávky přes řeku Moravu

Město Uherské Hradiště zrekonstruovalo lávku přes řeku Moravu ležící na cyklotrase č. 47.