Ulice Na Stavidle je ve špatném stavu. Místo záplat přijde nový povrch.

IMG_4688.JPG V měsíci srpnu se začne opravovat vozovka v ulici Na Stavidle. Úsek od směrového oblouku ve Staré Tenici po křižovatku s ulicí Dlouhá byl pro velkoplošnou opravu obrusné vrstvy vozovky vybrán z důvodu velké dopravní zátěže vozovky, jejíž povrch už vykazuje množství nerovností a příčné trhliny.

Město si od položení nového povrchu vozovky slibuje zejména zvýšení bezpečnosti silničního provozu, ale také prodloužení celkové životnosti komunikace. 

„Naplánované opravy jsou výsledkem naší změny přístupu k věci  - nelátat donekonečna povrch pomocí záplat, ale udělat jej v celé šíři vozovky nový,“ nechal se slyšet místostarosta Zdeněk Procházka, který má na starosti správu majetku města i dopravu. Náklady na opravu vozovky přesáhnou 1,3 milionu korun.

IMG_4689.JPG

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz