Úmrtí

4. Základní informace k životní situaci

Vystavení úmrtního listu zemřelého, kdy místo úmrtí bylo v obci Uherské Hradiště, v částech Mařatice, Jarošov, Rybárny, Vésky, Sady, Míkovice a v obcích Podolí, Popovice.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
  • členové rodiny zemřelého (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), sourozenci zemřelého a dále zplnomocnění těchto osob
  • fyzická osoba, která prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osoba, která je vypravitelem pohřbu

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen oznámit matričnímu úřadu úmrtí do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého nebo provedení pitvy.
Matriční úřad vydá úmrtní list do 30 dnů ode dne obdržení listu o prohlídce mrtvého od poskytovatele zdravotních služeb.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Po zápisu do matriční knihy je vystaven úmrtní list, který je zasílán do vlastních rukou vyřizovatele pohřbu.


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních  správních agend
oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01  Uherské Hradiště 

Úřední dny:

Po 8.00 - 17.00
Út 8.00 - 14.00
St 8.00 - 17.00
Čt 8.00 - 14.00
8.00 - 13.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Průkaz totožnosti oprávněné osoby. 


11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit 

Vystavení prvního úmrtního listu zemřelého je od správního poplatku osvobozeno.
Za vydání každého dalšího úmrtního listu je stanoven správní poplatek 300 Kč.
Poplatek za vydání druhopisu úmrtního listu lze uhradit přímo na matrice. 


13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů ode dne obdržení pokladů o úmrtí. 


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace  

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu vyřizovatele pohřbu + osobní vztah k zemřelému.  


16. Elektronická služba, kterou lze využívat 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

18. Jaké jsou související předpisy 
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů


26. Kontaktní osoba

Marcela Brimová
Referentka
Telefon: 572 525 805 Email:

Jitka Martínková
Referentka
Telefon: 572 525 810 Email:


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

01.01.2024


28. Popis byl naposledy aktualizován

03.01.2024


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor dopravních a správních agend
Oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Marcela Brimová

T: 572 525 805
E: Marcela.Brimova@mesto-uh_cz