ÚP Uherské Hradiště (účinný ode dne 26.12.2020)

UP_obrazek.jpg Město dne 07.12.2020 schválilo nový Územní plán Uherské Hradiště. Dokumentace je účinná ode dne 26.12.2020.

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy (OOP)
Příloha č.1 OOP - Textová část (I.A)
Příloha č.2 OOP - Grafická část (I.B)
Příloha č.3 OOP - Textová část (II.A) -  odůvodnění
Příloha č.3.1 součást textové části (II.A) - odůvodnění
Příloha č.4 OOP - Grafická část (II.B) - odůvodnění

Zadání ÚP Uherské Hradiště 

Zpráva č. 1 o uplatňování ÚP Uherské Hradiště (účinný od 29.09.2011)

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jaroslav Vávra

T: 572 525 252
M: 733 696 921
E: Jaroslav.Vavra@mesto-uh_cz