Upozornění - odstávka veřejného osvětlení v ulici Pod Lipkami

Dne 19. 4. 2022 proběhne demontáž betonových sloupů společnosti EG.D v ulici Pod Lipkami v části města Sady. Důvodem je další část kabelizace vedení nízkého napětí v této lokalitě. Z důvodu demontáže těchto sloupů, na kterých je v současné době i vedení veřejného osvětlení, bude v ulici Pod Lipkami dočasně odpojena část veřejného osvětlení od sítě.

Po demontáži původních sloupů budou zahájeny práce na vybudování základů pro nové sloupy veřejného osvětlení. Následně budou postaveny sloupy a instalována nová svítidla veřejného osvětlení. Po osazení se znovu rozsvítí i vypnutá část ulice Pod Lipkami.

Předpokládaná odstávka veřejného osvětlení v této ulici bude 1-2 týdny.

Děkujeme za pochopení

Odbor správy majetku města

Dotčený úsek je znázorněn na přiloženém obrázku: 

Odstávka VO.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor správy majetku města
Oddělení správy komunikací, zeleně a ostatního majetku
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Zdeněk Maňásek

T: 572 525 385
M: 721 654 467
E: Zdenek.Manasek@mesto-uh_cz