Upozornění pro obyvatele ulice 28. října - stavba skateparku

Vážení vlastníci a uživatelé nemovitostí v ulici 28. října v Uherském Hradišti, dne 31. 3. 2021 bude prováděna další betonáž spodních podlah na stavbě skateparku.

Jedná se o složitý technologický proces, který bude zhotovitelem stavby nepřetržitě realizován až do pozdních nočních hodin, kdy bude prováděno ruční leštění do finální podoby hladkosti povrchu betonu.

Tato činnost obnáší několik navazujících úkonů, které musí být prováděny v uceleném časovém úseku.

Z tohoto důvodu Vás žádáme o toleranci negativních vlivů způsobených prováděním stavebních prací.

Děkujeme za Vaši trpělivost a shovívavost.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Marcela Uherková

T: 572 525 278
M: 606 318 863
E: Marcela.Uherkova@mesto-uh_cz