Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin

Město Uherské Hradiště upozorňuje občany na povinnosti při ořezu, příp. odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s.

V souvislosti s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) energetického zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je níže přiložen plakát - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), kterým společnost E.ON upozroňuje spoluobčany o nezbytných opatřeních v případě, že se na jejich pozemku nachází zařízení distribuční soustavy.

V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci společnosti E.ON anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.

 

pdf.png Plakát - upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí, soubor typu pdf, (1,16 MB)

pdf.png Zásady pro provádění odstraňování a ořezů dřevin, soubor typu pdf, (92,67 kB)