Úspory energií v budovách města - ZŠ Sportovní a Klub kultury

Město Uherské Hradiště úspěšně zakončilo investiční akci podpořenou z fondů EU zaměřenou na úspory energií ve veřejných budovách.

Rekonstrukce objektů Klubu kultury a Základní školy Sportovní jsou dvě části společné dotační akce:  „Snížení spotřeby energie v budovách města Uherské Hradiště“ podpořené dotací z Fondu soudržnosti EU a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP).

Budova Klubu kultury z roku 1986 se dočkala nového opláštění, získala atraktivní vzhled díky netradičnímu odstínu barvy bordó a také rastru světýlek, které ozvláštní průčelí budovy během konání kulturních akcí. Nová podoba Klubu kultury se důstojně začlenila do urbanistické tváře moderního Uherského Hradiště.

Z technického hlediska bylo provedeno kompletní zateplení obvodového pláště, stěn i plochých střech, včetně výměny všech výplní otvorů – oken, dveří, úprava měření a regulace otopného systému. Hliníkové kapsy nahradil nový materiál z cembonitových desek.

Finanční náklady dosáhly u budovy Klubu kultury 30,1 mil. Kč s DPH. Financování významně pomohla dotace z Operačního programu životního prostředí – oblast realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry (dotace ve výši 14,7 mil. Kč). Úspora energií za 5 let je zde spočítána na částku 2,1 mil. Kč.

Předmětem rekonstrukce objektu Základní školy Sportovní bylo kompletní zateplení obvodového pláště objektu tzn. obvodových stěn a plochých střech včetně výměny všech výplní otvorů – oken a dveří. Součástí akce je i rekonstrukce otopného systému včetně měření a regulace, dále rekonstrukce rozvodů vzduchotechniky. I tato akce je spolufinancována z OPŽP. Náklady na rekonstrukci jsou ve výši 30,9 mil. Kč z toho dotace činí 16,5 mil. Kč, předpokládaná úspora na energiích za 5 let by měla představovat částku 4,3 mil. Kč.

Operační program životní prostředí
pdf.pngÚspory energií - tisková zpráva, soubor typu pdf, (373,68 kB)