Ustanovení mysliveckého hospodáře

4. Základní informace k životní situaci

Uživatel honitby je povinen navrhnout orgánu státní správy myslivosti ustanovení mysliveckého hospodáře do 15 dnů po zániku funkce dosavadního mysliveckého hospodáře.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Statutární zástupce uživatele honitby. 


6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace 

Podání písemné žádosti s předepsanými náležitostmi, navrhovaná osoba je bezúhonná, starší 21 let.


7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace 

Podáním písemné žádosti prostřednictvím pošty, prostřednictvím elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem nebo osobně doručit do podatelny Městského úřadu Uh. Hradiště. 


8. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33  


9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit 

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, Protzkarova 33, v úředních dnech (pondělí nebo středa od 8:00 do 17:00 hodin), příp. i v jiných pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě.


10. Jaké doklady je nutné mít s sebou 

Žádost uživatele honitby o jmenování mysliveckého hospodáře a souhlas navržené osoby s tímto návrhem.

  • Doklad o vykonání příslušné zkoušky
  • Občanský průkaz
  • Platný lovecký lístek
  • Zbrojní průkaz skupiny C
  • Doklad o povinném pojištění pro výkon myslivosti
  • Doklad o fyzické a zdravotní způsobilosti
  • Fotografie

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici 

Nejsou stanoveny. 


12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů (ve složitých případech do 60 dnů)  


14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Uživatel honitby, navrhovaná osoba, odvolávaný myslivecký hospodář.


15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

stanislav.krenek@mesto-uh_cz  


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

zák. č. 449/2001 Sb. v platném znění. 


18. Jaké jsou související předpisy 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání dle §81 a 82 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.  


20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou stanoveny. 


21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště. 


26. Kontaktní osoba

Ing. et. Ing. Stanislav Křenek, tel. 572 525 851, email: stanislav.krenek@mesto-uh_cz (radka.kanovska@mesto-uh_cz)


27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

31.05.2012 


28. Popis byl naposledy aktualizován

10.07.2015 


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace