Už víme, kdo si letos převezme Cenu Vladimíra Boučka

Poznámka 2020-05-18 131549.jpg Cena Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby udělovaná od roku 2005 městem Uherské Hradiště už zná své nositele za letošní rok. V pondělí 18. května zastupitelé města rozhodli, že letos si prestižní cenu odnesou kovář Vítězslav Bobčík z Podolí a Leoš Křižka z Březolup za práci s přírodními pletivy. Čestné uznání pak připadne Josefu Míškovi z Hluku za celoživotní práci v oboru těžká krojová krejčovina - šití krojových součástek.

Cena Vladimíra Boučka je udělována osobám, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních lidových řemesel, a které výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti.

Ing. arch. Vladimír Bouček, po kterém je cena pojmenována, žil v letech 1901 až 1985. Byl nejenom zakladatelem novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu, ale i významnou a důstojnou osobností města Uherské Hradiště. 

V posledních 2 letech bylo slavnostní předávání Ceny Vladimíra Boučka spojeno s udílením titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje.  Řada dříve oceněných osobností je držitelem obou těchto prestižních cen. Také v letošním roce proběhne udílení obou ocenění společně, a to na podzim. 

Křižka.jpg

foto: 2x Slovácké muzeum Uherské Hradiště, úvodní foto: Vítězslav Bobčík, foto v článku: Leoš Křižka 

Kontakty na odpovědnou osobu

Útvar kanceláře starosty
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Jan Pášma

T: 572 525 123
M: 728 296 009
E: Jan.Pasma@mesto-uh_cz