Uzavírka parkovací plochy ve Štěpnicích

terzzz.jpg Vážení občané, v následujících dnech začnou práce na výměně povrchu kapacitní parkovací plochy na ulici Zahradní ve Štěpnicích. S tím souvisí uzavírka tohoto parkoviště od 26. 10. 2020.

V souvislosti se zahájením prací na akci „Výměna nepropustných ploch – udržení vody v krajině, Uh. Hradiště, Štěpnice“ si dovolujeme informovat o uzavírce parkovací plochy SO 01 na ulici Zahradní, před bytovými domy č.p. 1157 a 1158. Plocha bude uzavřena od 26.10.2020.

Po dokončení této plochy budou práce přesunuty na parkovací plochy SO 02 na ul. Štěpnická, před bytovými domy č.p. 1163 a 1164. Zde se předpokládá uzavírka plchy na jaře 2021. O přesném započetí prací na ploše SO 02 budeme s předstihem informovat. Veškeré práce budou ukončeny do konce června 2021.

Žádáme vás o respektování přechodného dopravního značení v daných lokalitách.

situace obr. 

C01 situace sirsich vztahu_page-0001.jpg

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor investic
Oddělení přípravy a realizace staveb
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Jakub Talák

T: 572 525 279
M: 605 203 071
E: Jakub.Talak@mesto-uh_cz