Uzavírky komunikací

Uzavírka V měsíci dubnu začnou stavební práce navazující na bezbariérové propojení sídliště Štěpnice a Mojmír s autobusovým nádražím. V této fázi se bude jednat o výstavbu úseku mezi autobusovým nádražím a ulicí Františkánská, přičemž bude zásadním způsobem zrekonstruován průchod domem zvaným „Květák“. S tím souvisí také uzavírky komunikací.

Postupně budou prováděny stavební práce a budou vytvořeny buď částečné, nebo úplné uzavírky v těchto etapách:  

I. etapa: rekonstrukce chodníku od autobusového nádraží podél OD Centrum po křižovatku ulic Obchodní x Hradební v termínu od 3.4.2017 do 4.5.2017 (obchůzná trasa bude vedena po druhé straně ulice Obchodní)  

II.etapa: rekonstrukce průchodu domu č.p. 1306 („Květák“) mezi ulicemi Hradební a Františkánská v termínu od 8.5.2017 do 9.6.2017 (úplná uzavírka – nutno obejít přes ulici Krátká)  

III.etapa: rekonstrukce křižovatky ulic Hradební x Obchodní v termínu od 12.6.2017 do 7.7.2016 (částečná uzavírka – omezení provozu + cca poslední 2 týdny úplná uzavírka)  

IV.etapa: rekonstrukce přechodu ul. Františkánská v termínu od 3.7.2017 do 31.7.2017 (částečná uzavírka – omezení provozu + cca poslední 2 týdny úplná uzavírka)  

Děkujeme za pochopení a součinnost