Územně analytické podklady

Územně analytické podklady jsou pořizovány pro správní obvod ORP Uherské Hradiště v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a vyhláškou č. 500/2006 Sb.

A) Údaje o území dle přílohy č. 1A a 1B vyhlášky 500/2006 Sb. jsou zveřejněny na portálu JÚAP (Jednotné územní plány a územně analytické podklady) zde: https://juapzk.geostore.cz/portal/ (Pozn. nemáte-li přiděleno heslo, můžete nahlížet pomocí tlačítka „Veřejnost“, nebo si o jeho přidělení přímo pomocí portálu požádat)

 

B) Výkres hodnot, Výkres limitů využití území, Výkres záměrů na provedení změn v území a Problémový výkres: https://juapzk.geostore.cz/portal/

 

C) Rozbor udržitelného rozvoje území pro SO ORP Uherské Hradiště: 

1. aktualizace RURÚ - 2010

2. aktualizace RURÚ - 2012

3. aktualizace RURÚ - 2014

 5. aktualizace RURÚ - 2020

logo_IOP_EU_MMRTento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.