Babice

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
Dokumentace je v této podobě aktuální a platná. 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

Kompletní dokumentace

ÚS 2 Babice

Zpráva č. 1 o uplatňování ÚP

Odkaz na vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Kateřina Sklenářová

T: 572 525 247
E: Katerina.Sklenarova@mesto-uh_cz