Územní plán Boršice

Boršice - hlavní výkres územního plánu Kompletní dokumentace Územního plánu Boršice, účinného od 08.12.2016.

Textová část

Grafická část

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz