Boršice u Blatnice

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

Kompletní dokumentace

Vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

Zpráva o uplatňování územního plánu