Územní plán Břestek

Územní plán Břestek - hlavní výkres Kompletní dokumentace Územního plánu Břestek, účinného od 09.09.2009.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Pavlína Dúbravová

T: 572 525 247
E: Pavlina.Dubravova@mesto-uh_cz