Březolupy

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

Změna č. 1 ÚP Březolupy

Územní plán Březolupy - právní stav po vydání změny č.1 

Územní studie Březolupy US2 - I. etapa

Územní studie Březolupy US1

Územní studie Březolupy 2,3,4,5

Zpráva č. 1 o uplatňování Územního plánu Březolupy ve znění změny č. 1