Buchlovice

Obec má územní plán zpracovaný před účinností zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
K nahlédnutí je pouze hlavní výkres v původním stavu - bez následně schválených změn.
Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a Krajského úřadu Zlínského Kraje.

Hlavní výkres

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

Územní studie

Lokalita Nové Sady