Hluk

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
Dokumentace je v této podobě aktuální a platná. 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště). 

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů 

Kompletní dokumentace 

Odkaz na vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

Územní studie lokality BI 7, 8 a PV 57

Územní studie ÚS 5

Územní studie sídelní zeleně Hluk

Textová část
Grafická část

 Zpráva č. 1 o uplatňování ÚP Hluk