Územní plán Hluk

hluk_UP_thumbnail.PNG Kompletní dokumentace Územního plánu Hluk, účinného od 24.11.2011. Součástí jsou také zpracované dokumentace vyhodnocení vlivu na evropsky významnou lokalitu (NATURA 2000) a vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území (SEA).

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz