Jalubí

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
Dokumentace je v této podobě aktuální a platná. 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště). 

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů 

Opatření obecné povahy

Územní plán Jalubí, ve znění Změny č. 2

Úplné znění Územního plánu Jalubí po vydání Změny č. 2
Příloha č. 1 - Textová část úplného znění Územního plánu Jalubí po vydání Změny č. 2
Příloha č. 2 - Grafická část úplného znění Územního plánu Jalubí po vydání Změny č. 2
Doplňkové výkresy Odůvodnění Změny č. 2 ÚP Jalubí (nejsou součástí úplného znění)

Odkaz na vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

Zpráva o uplatňování územního plánu

Změna č. 2 Územního plánu Jalubí

jalubi_Z2_thumbnail.PNG Změna č. 2 Územního plánu Jalubí byla vydána Zastupitelstvem obce Jalubí dne 24.02.2022 a je účinná od 17.03.2022.

 

Změna č. 1 Územního plánu Jalubí

jalubi_Z1_thumbnail.PNG Změna č. 1 Územního plánu Jalubí byla vydána Zastupitelstvem obce Jalubí dne 18.08.2016 a je účinná od 06.09.2016.

 

Územní plán Jalubí

jalubi_UP_thumbnail.PNG Kompletní dokumentace Územního plánu Jalubí, účinného od 12.01.2010.

 

Územní studie

Územní studie Územní studie pořízené v souladu s ust. § 30 stavebního zákona, v platném znění, které jsou vedené v "Evidenci územně plánovací činnosti v ČR". Tyto územní studie slouží především jako neopominutelný podklad pro rozhodování v území, případně mohou být také podkladem pro změnu územního plánu.