Územní plán Jalubí

jalubi_UP_thumbnail.PNG Kompletní dokumentace Územního plánu Jalubí, účinného od 12.01.2010.

Územní plán Jalubí

Textová část

Grafická část

Odůvodnění Územního plánu Jalubí

Textová část

Grafická část

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz