Jankovice

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.  

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Záznamy o účinnosti 

Oznámení o zveřejnění údajů 

Kompletní dokumentace 

 Zprávy o uplatňování ÚP Jankovice

pdf.pngJankovice_UH_ZOUUP_2015-2020.pdf, soubor typu pdf, (1,49 MB)

Odkaz na vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje