Jankovice

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.  

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Záznamy o účinnosti 

Oznámení o zveřejnění údajů 

Opatření obecné povahy

Územní plán Jankovice ve znění Změny č. 1

Úplné znění Územního plánu Jankovice po Změně č. 1

Textová část

Grafická část

Grafická část - doplňující výkresy

 

 Zprávy o uplatňování ÚP Jankovice

 

Změna č. 1 Územního plánu Jankovice

jankovice_Z1_thumbnail.PNG Změna č. 1 Územního plánu Jankovice byla vydána Zastupitelstvem obce Jankovice dne 02.09.2022 a je účinná od 21.09.2022.

 

Územní plán Jankovice

jankovice_UP_thumbnail.PNG Kompletní dokumentace Územního plánu Jankovice, účinného od 21.05.2015.

 

 

Odkaz na vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje