Kudlovice

Obec má územní plán zpracovaný před účinností zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje.  

Záznamy o účinnost

Kompletní dokumentace územního plánu   

Změna č. 1 

Oznámení o zveřejnění údajů