Územní plán Kudlovice k veřejnému projednání

Textová část

Grafická část

Veřejná vyhláška - OOP

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Kateřina Sklenářová

T: 572 525 247
E: Katerina.Sklenarova@mesto-uh_cz