Kunovice

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů 

Kompletní dokumentace

 

Vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

Územní studie

Územní studie pro výstavbu RD v lokalitě Na Karmaku

Zprávy o uplatňování Územního plánu Kunovice