Územní plán Kunovice

Územní plán Kunovice (2016) Kompletní dokumentace Územního plánu Kunovice, účinného od 26.04.2016.

 

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

RNDr. Jiří Dujka

T: 572 525 245
E: Jiri.Dujka@mesto-uh_cz