Územní plán Mistřice

Mistřice územní plán Kompletní dokumentace Územního plánu Mistřice, účinného od 26.05.2011.

Kontakty na odpovědnou osobu

Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
Oddělení územního plánování, stavebního řádu a památkové péče
Protzkarova 33
686 01 Uherské Hradiště
Odpovědná osoba

Ing. Ivana Kunčíková

T: 572 525 246
E: Ivana.Kuncikova@mesto-uh_cz