Nedachlebice

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště). 

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

Kompletní dokumentace

 

Odkaz na vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

Územní studie

Lokalita Malá Ratajka (plocha BI 23)

Lokalita Malá strana (plocha BI 10)

Lokalita Padělky (plocha BI 5)

Zpráva č. 1 o uplatňování ÚP 

Zpráva č. 2 o uplatňování ÚP