Polešovice

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). Dokumentace je v této podobě aktuální a platná ode dne účinnosti - tj. 4.6.2020. 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje.

Kompletní dokumentace Územního plánu

pdf.pngOpatření obecné povahy 1/2020, soubor typu pdf, (917,51 kB)

Textová část

pdf.pngTextová část Návrh , soubor typu pdf, (1,76 MB)

pdf.pngTextová část Odůvodnění, soubor typu pdf, (2,8 MB)

pdf.pngTextová část Odůvodnění Přílohy C, D, E, soubor typu pdf, (1,32 MB)

pdf.pngKartogram 1 - schéma typů zástavby, soubor typu pdf, (321,44 kB)

pdf.pngKartogram 2 - schéma vymezení krajinných zón, soubor typu pdf, (419,35 kB)

Grafická část

pdf.pngVýkres základního členění území, soubor typu pdf, (3,04 MB)

pdf.pngHlavní výkres, soubor typu pdf, (3,74 MB)

pdf.pngVýkres VPS, VPO a asanací, soubor typu pdf, (3 MB)

pdf.pngVýkres širších vztahů, soubor typu pdf, (2,76 MB)

pdf.pngKoordinační výkres, soubor typu pdf, (6,02 MB)

pdf.pngKoordinační výkres - detail A, soubor typu pdf, (2,78 MB)

pdf.pngKoordinační výkres - detail B, soubor typu pdf, (794,34 kB)

pdf.pngVýkres předpokládaných záborů ZPF, soubor typu pdf, (3,79 MB)

pdf.pngVýkres dopravní a technické infrastruktury - energetika, spoje, soubor typu pdf, (4,3 MB)

pdf.pngVýkres technické infrastruktury - vodní hospodářství, soubor typu pdf, (3,4 MB)

pdf.pngVýkres koncepce uspořádání krajiny, soubor typu pdf, (3,37 MB)