Polešovice

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). Dokumentace je v této podobě aktuální a platná ode dne účinnosti - tj. 04.06.2020. 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje.

Oznámení o zveřejnění údajů

Kompletní dokumentace Územního plánu

Textová část

Grafická část

Územní studie Polešovice  ÚS1 - Díly

Územní studie veřejného prostranství Polešovice - náměstí