Polešovice

Obec má územní plán zpracovaný před účinností zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
K nahlédnutí je pouze hlavní výkres v původním stavu - bez následně schválených změn.
Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a Krajského úřadu Zlínského Kraje.

 Hlavní výkres

Odkaz na Hlavní výkres (pouze informativní náhled v mapovém prohlížeči na portálu města Uherské Hradiště)

Záznamy o účinnosti

Vydaná změna č. 3 - kompletní dokumentace