Salaš

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
Dokumentace je v této podobě aktuální a platná. 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště). 

Záznamy o účinnosti 

 Oznámení o zveřejnění údajů

Kompletní dokumentace

  Vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

 Zpráva o uplatňování územního plánu

Povinnost zpracovat územní studie vychází z předchozího ÚP vydaného dne
3.3.2010. Změnou č. 1 ÚP Salaš je tato podmínka zrušena.

Územní studie     

ÚS-lokalita BI-7  

ÚS-lokalita BI-18