Salaš

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). Dokumentace je v této podobě aktuální a platná. 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu (MěÚ Staré Město), úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje.  

Záznam o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

  • bude doplněno

Opatření obecné povahy

Územní plán Salaš

Územní plán je pořízen s prvky regulačního plánu dle ust. § 43 odst. 3 stavebního zákona. Prvky regulačního plánu jsou zavedeny v celém řešeném území.

Textová část (Příloha č. 1)
Grafická část (Příloha č. 2)

Odůvodnění Územního plánu Salaš

Textová část (Příloha č. 3)
Grafická část (Příloha č. 4)

  Vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje