Svárov

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

Územní plán Svárov ve znění Změny č. 1

Úplné znění Územního plánu Svárov po vydání Změny č. 1
Textová část
Grafická část

Změna č. 1 Územního plánu Svárov

Textová část (Příloha č. 1)
Grafická část (Příloha č. 2)
Odůvodnění - textová část (Příloha č. 3)
Odůvodnění - grafická část (Příloha č. 4)

ÚP Svárov účinný od  25.02.2016 do 22.03.2023

Zpráva o uplatňování

Odkaz na vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje