Tučapy

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). Dokumentace je v této podobě aktuální a platná. 

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu (ÚMě Polešovice), úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. 

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

  • ###

Opatření obecné povahy

Územní plán Tučapy

Textová část (Příloha č. 1)
Grafická část (Příloha č. 2)

Odůvodnění Územního plánu Tučapy

Textová část (Příloha č. 3)
Grafická část (Příloha č. 4)

Odkaz na vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje