Tupesy

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Územní plán

Textová část (příloha č. I)
Grafická část (příloha č. I.B)

Odůvodnění územního plánu

Textová část (příloha č. II)
Grafická část (příloha č. II.B)

Odkaz na vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje

Územní studie jako podklad pro rozhodování v území

US 2 - pro plochy BI 3, 4, 7, 8, P* 13 a DS 17

Kontakty na odpovědnou osobu