Tupesy

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). Dokumentace je v této podobě aktuální a platná. Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

Kompletní dokumentace

Zpráva č. 1 o uplatňování ÚP Tupesy

Územní studie

US 2 - pro plochu BI 16
US 1 - pro plochu BI 10

Kontakty na odpovědnou osobu