Tupesy

Obec dne 16.9.2021 schválila nový územní plán Tupesy. Dokumentace je účinná ode dne 1.10.2021. Územní studie uvedené níže zůstávají v platnosti. Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Kompletní dokumentace ÚP Tupesy (účinný ode dne 5.10.2021) ve formátu pdf

Kompletní dokumentace ÚP Tupesy (účinný od 18.2.2010 do 16.9.2021)

Záznamy o účinnosti

Oznámení o zveřejnění údajů

Kompletní dokumentace

Zpráva č. 1 o uplatňování ÚP Tupesy

Územní studie jako podklad pro rozhodování v území

US 2 - pro plochu BI 16
US 1 - pro plochu BI 10

Kontakty na odpovědnou osobu