Uherské Hradiště

Město dne 07.12.2020 schválilo nový Územní plán Uherské Hradiště. Dokumentace je účinná ode dne 26.12.2020. Územní studie uvedené níže zůstávají v platnosti.

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště). 

logo_IOP_EU_MMR

 

 


Kompletní dokumentace ÚP Uherské Hradiště (účinný ode dne 26.12.2020) ve formátu pdf

  • Příloha č.3 OOP - Textová část (II.A)
Příloha č.3.1 součást textové části (II.A)

Zadání ÚP Uherské Hradiště 

Zpráva č. 1 o uplatňování ÚP Uherské Hradiště (účinný od 29.09.2011)

Kompletní dokumentace ÚP Uherské Hradiště (účinný od 29.09.2011 do 26.12.2020) ve formátu pdf

Územní studie jako podklad pro rozhodování v území

 Územní studie jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace

 

 


Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.