Uherské Hradiště

Město dne 07.12.2020 schválilo nový Územní plán Uherské Hradiště. Dokumentace je účinná ode dne 26.12.2020. Územní studie uvedené níže zůstávají v platnosti.

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště). 

logo_IOP_EU_MMR

 

Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj. 

 

Archivované studie

Studie u kterých byla ukončena "platnost" v evidenci územně plánovací činnosti (ÚÚR - Ústav územního rozvoje Brno)

 

Územní studie jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace

Studie Studie, které neslouží jako podklad pro rozhodování v území, ale jako podklad pro změnu územně plánovací dokumentace.

 

Územní studie jako podklad pro rozhodování v území

ÚS rozhodování v území Územní studie, které slouží jako neopomenutelný podklad pro rozhodování o změnách v území a jsou vedené v "Evidenci územně plánovací činnosti v ČR", které vede Ústav územního rozvoje (ÚÚR).

 

REGULAČNÍ PLÁN RP1 – NEMOCNICE, UHERSKÉ HRADIŠTĚ (účinný ode dne 14.10.2021)

rp1_OBRAZEK.jpg Město Uherské Hradiště dne 06.09.2021 vydalo opatřením obecné povahy Regulační plán RP1 - Nemocnice, Uherské Hradiště. Dokumentace je účinná ode dne 14.10.2021. Zadání regulačního plánu je součástí vydaného Územního plánu Uherské Hradiště.

 

ÚP Uherské Hradiště (účinný ode dne 26.12.2020)

UP_obrazek.jpg Město dne 07.12.2020 schválilo nový Územní plán Uherské Hradiště. Dokumentace je účinná ode dne 26.12.2020.