Uherské Hradiště

Město má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon). Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště). 

Zadání ÚP Uherské Hradiště

Zpráva č. 1 o uplatňování ÚP Uherské Hradiště 

Kompletní dokumentace ÚP Uherské Hradiště ve formátu pdf

Územní studie jako podklad pro rozhodování v území

 Územní studie jako podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace

 

 

logo_IOP_EU_MMR


Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.