Územní plán Uherské Hradiště

Město pořídilo svůj aktuální územní plán v roce 2011. V současné době probíhají práce na novém územním plánu, který nabude účinnosti ke konci roku 2020.

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště). 

Dokumentace ÚP Uherské Hradiště:

Územní plán Uherské Hradiště (2020)

 

logo_IOP_EU_MMR


Tento projekt byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Město zahájilo pořízení nového územníhp plánu