Vážany

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
Dokumentace je v této podobě aktuální a platná.

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracovaných územních studií je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

 Záznamy o účinnosti 

 Oznámení o zveřejnění údajů

 Kompletní dokumentace

 

 Územní studie

Územní studie Vážany - ÚS 1

Územní studie řeší navrženou zastavitelnou plochu pro bydlení individuální (BI) 42 a širší souvislosti veřejné infrastruktury pro obsluhu této plochy. Závěrem studie je konstatování, že řešené území není možné v daných podmínkách zastavět.

Datum zaevidování územní studie: 17.07.2020

pdf.png01_Pruvodni zprava_UVOD.pdf, soubor typu pdf, (973,23 kB)
pdf.png02_Pruvodni zprava_TEXT.pdf, soubor typu pdf, (1,67 MB)
pdf.png03_vykres_sirsi_vztahy.pdf, soubor typu pdf, (6,16 MB)
pdf.png04_vykres_urbanismus.pdf, soubor typu pdf, (239,59 kB)
pdf.png05_vykres_Infrastruktura.pdf, soubor typu pdf, (230,03 kB)
pdf.pngPriloha_1.pdf, soubor typu pdf, (42,56 kB)
pdf.pngPriloha_2.pdf, soubor typu pdf, (418,77 kB)
pdf.pngPriloha_3.pdf, soubor typu pdf, (503,83 kB)

Zpráva o uplatňování územního plánu

pdf.png Zpráva o uplatňování ÚP Vážany v uplynulém období 2014-2020, soubor typu pdf, (1,45 MB)

Vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje