Velehrad

Obec má územní plán zpracovaný podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon).
Dokumentace je v této podobě aktuální a platná ode dne účinnosti - tj. 28.5.2020.

Do dokumentace územního plánu je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu, úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště) a Krajského úřadu Zlínského Kraje. Do zpracované územní studie je možno nahlížet u příslušné obce, příslušného stavebního úřadu a u úřadu územního plánování (MěÚ Uherské Hradiště).

Kompletní dokumentace Územního plánu

Textová část

Grafická část

 Územní studie  Velehrad - lokalita BI 3

Vybrané výkresy ÚP na portálu JUAP Zlínského kraje